Aspekty prawne

Bierzesz udział w akcji Ende Gelände. Jakich konsekwencji prawnych możesz się spodziewać?

Powstrzymywanie naszych działań przez państwo, policję czy prywatne firmy, a nawet stosowanie wobec nas represji może przybierać formy trudne do przewidzenia. Mamy jednak w tym zakresie pewne doświadczenie i możemy przewidzieć niektóre reakcje z wyprzedzeniem. Nie możemy jednak tego zagwarantować. Jedno jest pewne, tak czy inaczej, razem budujemy strukturę solidarności i wsparcia dla tych, którzy spotykają się z represjami – nie zostaniesz zostawiony sam sobie! Podczas obozu zawsze będzie obecna osoba kontaktowa odnośnie do aspektów prawnych. Będziemy także szkolić Was z zakresu kwestii prawnych. Nie jest możliwe, aby wszystko załatwić z wyprzedzeniem, a więc po prostu dołącz do obozu i protestu. Na miejscu będziemy również dyskutować na temat otwartych kwestii. Przede wszystkim przygotowujemy także szczegółową broszurę skierowaną do Was, w której zawarte będą różne możliwości działania.

Jeżeli po samej demonstracji spotkasz się z jakimikolwiek prawnymi reperkusjami, skontaktuj się z Twoją najbliższą grupą i, jeżeli będziesz chciał, z osobą zajmującą się prawnymi kwestiami podczas obozu. Razem znajdziemy sposób, aby poradzić sobie z represjami, a nawet postaramy się użyć ich do wzmocnienia naszych działań, a nie do osłabienia nas! Chcemy wyraźnie podkreślić, że przedstawione ramy prawne nie są sztywno ustalone. Mają one być raczej wskazówką dla zaangażowanych osób, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Pamiętajmy, że możliwe jest przeciwstawienie się wyrokom sądowym na drodze formalnej. Należy skorzystać z pomocy prawnika bądź innej osoby. (można być reprezentowanym również przez osobę niebędącą wykwalifikowanym prawnikiem). Oskarżenie można też wykorzystać politycznie poprzez ukazanie absurdu i upublicznienie penalizacji aktywistów klimatycznych. Możemy się bronić przed tymi działaniami – jeżeli tylko tego chcesz!

W nagłych przypadkach, mogą skontaktować się kwestiami prawnymi:
numer telefonu komórkowego "EA": +49 (0)157 82 86 82 73
e-mail: antirrr@riseup.net

Dodatkowe Informacje: legal team.

1. Prawo karne

Następujące przestępstwa są szczególnie istotne::

 • Wtargnięcie na teren prywatny : Ma miejsce wtedy, kiedy wejdziesz do prywatnego budynku lub na teren prywatny (np. na teren kopalni odkrywkowej) „nielegalnie”. Jeżeli teren jest ogrodzony albo jeżeli widoczne są znaki wyraźnie wskazujące, że wejście na dany teren jest nielegalne, albo jeżeli można założyć, że wiesz, że właściciel nie zezwoli na wejście, wtedy wejście na dany teren czy do budynku jest przestępstwem. Jeżeli żadna z powyższych okoliczności nie ma miejsca, to z przestępstwem będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy będziesz przebywać na terenie po tym jak właściciel (w tym przypadku firma RWE) poprosił ciebie o opuszczenie terenu.
  Kara: grzywna w wymiarze od 10 do 30 stawek dziennych
 • Opór wobec funkcjonariusza publicznego: Ma miejsce jedynie w sytuacji bezpośredniego kontaktu z policją – czynny (!) akt wobec funkcjonariusza, tj. gdy ruch twojego ciała skierowany jest bezpośrednio w kierunku policjanta. Zapamiętaj: ucieczka, pozostawanie na miejscu, niesubordynacja nie kwalifikują się jako omawiane przestępstwo!
  Kara: grzywna w wymiarze od 30 do 50 stawek dziennych
 • Przymus: Ma miejsce, gdy twoje działanie zmusza inną osobę do podjęcia konkretnego działania bądź jego zaniechania. „Siedzenie” – protesty siedzące przed koparkami zazwyczaj nie są traktowane jako przykład wymuszenia. Jednakże przywiązywanie się do obiektu albo ustawianie materialnej blokady może być karalne.
  Kara: grzywna w wymiarze 20 stawek dziennych

Omawiane działania są rzadko penalizowane w kontekście masowych protestów takich jak Ende Gelände! W wielu przypadkach aktywna postawa osoby oskarżonej może prowadzić do umorzenia postępowania.

Dzienna stawka odpowiada wysokości twojego dochodu za jeden dzień. Alternatywą jest kara pozbawienia wolności. Wskazane powyżej przedziały kar to wartości odpowiadające porównywalnym działaniom w poprzednich latach.

2. Prawo cywilne

 • Roszczenie odszkodowawcze: W przygotowaniach i podczas przebiegu akcji RWE i policja będą prawdopodobnie próbować grozić nam roszczeniem odszkodowawczym. Starajmy się podejść do tego spokojnie i nie dajmy się im zirytować. Jesteśmy zróżnicowanym zrzeszeniem zdolnym do wywołania publicznego skandalu. Im więcej ludzi weźmie udział w akcji i w proteście, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo – mówiąc z doświadczenia – że nasi wrogowie zrealizują swoje groźby po akcji. Groźby są zazwyczaj bardziej przerażające niż rzeczywiste żądania z ich strony w późniejszym czasie. Dodatkowo, roszczenia te są zazwyczaj dużo wyższe niż jest to możliwe w świetle prawa. Jeżeli ostatecznie zażądana zostanie zapłata za szkody, nie zostawimy nikogo bez pomocy.
  A więc nawet jeżeli RWE w późniejszym czasie zażąda od nielicznych tego, co zrobione zostało przez większość z nas, jesteśmy w dobrej sytuacji – jesteśmy razem, zjednoczeni i możemy to wykorzystać politycznie, prawnie oraz medialnie.
 • Powództwo o zaniechanie RWE może zażądać podpisania oświadczenia stwierdzającego np. że nie będziesz wkraczał więcej na teren firmy. W przypadku naruszenia tego oświadczenia, zostaniesz pozwany. Jeżeli odmówisz jego podpisania, RWE także Cię pozwie – jeżeli wygrają sprawę, oświadczenie będzie ważne i będziesz musiał/la zapłacić koszty prawne.
  Do takiej sytuacji doszło tylko raz w przypadku protestów masowych. W ubiegłym roku (2014) nie doszło do takiej sytuacji.
  Możliwy jest też gorszy scenariusz. W przypadku naruszenia oświadczenia kara będzie musiała być zapłacona. Z doświadczenia wiemy, że kara wynosi od 1000 do 10000 euro (odmowa zapłaty oznacza karę pozbawienia wolności). Jeżeli dodatkowo odbędzie się sprawa w sądzie, dojdą do tego jeszcze koszty sądowe 8000 euro.

3. Odmowa podania danych osobowych

Jeżeli odmówisz podania danych osobowych, może to być wykorzystane jako powód aresztowania. Areszt nie może trwać dłużej niż 12 godzin (z doświadczenia wiemy, że zazwyczaj trwa krócej). Możliwe jest, że i tak zostaniesz zidentyfikowany ze zdjęcia albo po ściągnięciu odcisków palców. Może zostać nałożona kara 100 euro, ale zazwyczaj nie dochodzi do takiej sytuacji. Dobry scenariusz może wyglądać następująco: jeszcze tej samej nocy zostaniesz zwolniony/na i nie dojdzie do żadnych dalszych konsekwencji prawnych. W ciągu ostatnich lat wiele osób odmówiło podawania swoich danych osobowych podczas akcji w Nadrenii. Nie wahaj się, aby porozmawiać o tym z nami.

4. Jeżeli nie masz niemieckiego dowodu/ paszportu

Znaczenie ma tu Twój status rezydenta. Osoby, które posiadają stałą rezydenturę w świetle prawa traktowane są na równi z Niemcami. Unieważnienie rezydentury możliwe jest tylko wtedy, kiedy dojdzie do popełnienia ciężkiego przestępstwa, co oznacza, zasądzenia kary pozbawienia wolności w wymiarze większym niż rok.
Wizy turystyczne oraz inne czasowe pozwolenia na pobyt mogą być unieważnione, ale nie muszą.
W przypadku jeżeli czekasz na przedłużenie wizy, a popełnisz przestępstwo, twoje pozwolenie na pobyt może być cofnięte i może dojść do tego, że będziesz musiał/ła opuścić kraj. Z drugiej jednak strony nikt nie może być deportowany jeżeli jest prześladowany w swoim rodzinnym kraju. W takiej sytuacji osoba ta jest traktowana przez władze w inny sposób.
Jeżeli osoby niebędące Niemcami odmówią podania danych osobowych, stanowi to odrębny przypadek. Najlepiej będzie, jeżeli sprawa ta zostanie przedyskutowana na obozie.