Porozumienie uczestnictwa w akcji

Opis akcji „Zamknijmy kopalnię – Zatrzymajmy kombajny węglowe - Chrońmy środowisko!“

Tego lata - w weekend 15-16 sierpnia - razem z wieloma protestującymi przeprowadzimy akcję nieposłuszeństwa obywatelskiego w kopalni odkrywkowej w reńskim zagłębiu węglowym, w ramach której zakłócimy płynność prac wydobywczych. Chcemy zmusić przedsiębiorstwo RWE do zamknięcia kopalni poprzez akcję protestacyjną na terenie kopalni odkrywkowej, na maszynach górniczych oraz w infrastrukturze technicznej

Chcemy wyrazić protest przeciwko dalszemu wydobyciu i spalaniu węgla, najważniejszej przyczynie efektu cieplarnianego i jego dramatycznym skutkom. Rządamy natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla na obszarze reńskiego zagłębia węglowego, największego źródła emisji CO2 w Europie. W obliczu pilnych problemów klimatycznych uważamy, że konieczne są otwarte protesty w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego.
Nasza akcja przyjmie formę masowej blokady ze zróżnicowanymi działanimi protestacyjnymi.Wszyscy chętni niezależnie od doświadczenia w działaniach protestacyjnych powinni mieć prawo do uczestnictwa w blokadzie. Część protestujących zjedzie na teren koparni odkrywkowej w celu zablokowania kombajnów i infrastruktury technicznej, pozostali będą protestować w pobliżu wyrobiska, na torach i na drogach dojazdowych. Akcji będzie towarzyszyć żywa, kolorowa, legalna demonstracja.

W celu zapewnienia komfortu poczas blokady, będziemy mieć ze sobą worki z sianem, tworzywo piankowe i materace dmuchane. Za pomocą różnorodnych transparentów, przedmiotów i plakatów uwidocznimy destrukcyjne skutki wydobycia i spalania węgla. Znaki drogowe z nazwami zlikwidowanych wsi będą świadczyć o zniszeniu tych miejscowości i ich kultury. Pontony mają przypominać o ludziach, którzy są zmuszeni do opuszczenia swoich krajów ze względu na zmiany klimatyczne i ryzykują życie uciekając do Europy przez Morze Śródziemne.Turbiny wiatrowe mają symbolizować alternatywę dla energii z paliw kopalnych, Rekultywacja terenu kopalni będzie formą protestu przeciw zniszczeniu gruntów ornych poprzez wydobycie węgla.

Będziemy się zachowywać spokojnie i rozważnie w celu nie eskalowania konfliktu i nie stanowienia zagrożenia dla ludzi. Zablokujemy teren kopalni naszymi ciałami, nie niszcząc i nie uszkadzając infrastruktury, omijąc blokady policyjne i służby ochrony kopalni. Nie damy się wmieszać w żadną formę prowokacji. Nasza akcja będzie różnorodna, kreatywna i otwarta. Podjęte przez nas działania nie są skierowane przeciwko pracownikom firmy RWE, ani przeciwko policji. Bezpieczeństwo uczestników protestu i pracowników kopalni stanowi dla nas priorytet, dlatego przygotowujemy się do bezpiecznego zejścia na teren kopalni.

Wywodzimy się z różnych ruchów społecznych i organizacji politycznych.Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za pomyślne przeprowadzenie akcji. W trakcie blokady chcemy stworzyć atmosferę wzajemnego wsparcia i szacunku. Podczas ćwiczeń poprzedzających akcję przygotujemy się wspólnie do przeprowadzenia blokady. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy przeciwstawiają się ekologicznym i społecznym skutkom niszczenia klimatu przez elektrownie węglowe. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni wykorzystywaniu prostestów przeciwko wydobyciu węgla w celach nacjonalistycznych. Od lat jesteśmy powiązani z różnorodnymi akcjami protestacyjnymi w zainteresowanych społecznościach i na terenach leśnych, z klimacampami i z blokadami lokomotyw parowych. Solidaryzujemy się z oranizowanymi na całym świecie protestami przeciwko ubóstwu energetycznemu i eksploatacji węgla.

Poprzez naszą blokadę w reńskim zagłębiu węglowym stanowimy część globalnego ruchu klimatycznego.